ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว

Nov27อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ เพื่อเข้าสู่ Industry 4.0 ฟรี
Created by SuperUser Account on 11/27/2017 5:25:00 PM

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
Read More..


Nov26หลักสูตร "พัฒนาผู้ประกอบการด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการต้นทุน" ฟรี
Created by SuperUser Account on 11/26/2017 1:01:00 PM

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และกำหนดการเบื้องต้น
Read More..


Sep15โครงการ "การบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุน" 2560
Created by SuperUser Account on 9/15/2016 4:06:00 PM

โครงการ "การบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุน" 2560 “การบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุน” เป็นเสมือนการขุดหาทรัพ...
Read More..


Jun20จัดงานการสัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
Created by SuperUser Account on 6/20/2016 11:29:00 AM

แบบตอบรับเข้าร่วม แบบตอบรับเข้าร่วม สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่:มูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการ โ...
Read More..


Feb26กิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อเข้าสู่ AEC
Created by SuperUser Account on 2/26/2014 3:18:09 PM

ฟรี รับสมัครด่วนภายในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ***จำนวน 10 สถานประกอบเท่านั้น*** เรื่อง เชิญเข้าร่วม กิ...
Read More..


Jun13โครงการกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย
Created by SuperUser Account on 6/13/2013 3:59:25 PM

เรื่อง เชิญเข้าร่วมฝึกอบรม“โครงการการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย” เรียน กรรมก...
Read More..


Mar17สัมมนาชี้แจงโครงการบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุน ปีงบประมาณ 2556
Created by SuperUser Account on 3/17/2013 10:18:04 PM

ภายใต้ กิจกรรมโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการฝ่าวิกฤติบุก AEC และ DIP SMEs Network Forum...
Read More..


Jun07โครงการบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุน 56
Created by SuperUser Account on 6/7/2013 3:04:06 PM

เรื่อง สัมมนาโครงการบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุน 56 เรียน ผู้ประกอบการ สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบสมัคร เนื่อ...
Read More..


Mar17โครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูฯ จากอุทกภัย
Created by SuperUser Account on 3/17/2013 11:29:39 PM

จากเหตุการณ์อุทกภัยตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จวบจนกระทั่งถึงขณะนี้ มีสถานประกอบการที่ได้รับผลกระท...
Read More..


อ่านต่อ